ΤΟ Δ.Σ.
1) Στέργιος-Δημήτριος Κοπτερίδης (πρόεδρος)
2) Γεώργιος Μπατζακάκης (αντιπρόεδρος)
3) Βασίλειος Κουλεντάκης (γραμματέας-ταμίας)
4) Δέσποινα Τζαγκαράκη (μέλος Δ.Σ.)
5) Νικόλαος Κολεσίδης (μέλος Δ.Σ.)
6) Βαρθολομαίος Κατσανεβάκης του Ιωσήφ (μέλος Δ.Σ.)
7) Βαρθολομαίος Κατσανεβάκης του Ιωάννη (μέλος Δ.Σ.)